- Blir det ikke fint, roper Willy Jensen gjennom bråket fra en voldsomt hissig flisemaskin?

Sammen med Rasim Gashi og Bazasinda rydder han plassen like ved Venneslabroa. Den må åpnes opp slik at det er rom å legge tømmer når folk med motorsag, traktor og vinsj skal i gang om noen dager.

- Vi får se hvor langt vi rekker for midlene i år, men målet er å åpne mest mulig fra Venneslabrua og sydover mot Ålefjærkrysset i første omgang, sier arbeidsleder Svein Ivedal.

Fredag ventet han på at parksjef Jürgen Orf skulle komme og si litt mer om hvilke trær som bør stå og hvilke som bør vekk.

Det var ordfører Nils Olav Larsen som tok initiativ til å bedre utsikten til elva i fjor, og i budsjettrunden i kommunestyret før jul ble det lagt inn 95.000 kroner hvert år i fire år framover til denne oppgaven.