Foreninger og lag registrert i Vennesla kommune kan søke om følgende tilskudd innen 1. mai. 

Ledertreningstilskudd og arangementsgaranti: Kan søkes på hele året

  • Driftstilskudd: Kan søkes av foreninger som driver med barne- og ungdomsarbeid.
  • Prosjekt / investering / etablering: Kan søkes hvis en forening planlegger en aktivitet eller innkjøp av utstyr som er en vesentlig utvidelse av ordinær drift. Brukes også hvis en ny forening etableres.
  • Kulturtilskudd til foreninger for fysisk funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede: Til drift eller aktivitet.
  • Kulturstipend / idrettsstipend: Ungdom / ung voksen mellom 15-30 år som vil videreutvikle sitt talent, kan søke om stipend.

Søknadsskjema

vår side "Skjema A - Å" kan du finne alle søknadsskjemaer for ulike kulturmidler. Se under K.