Det spilles fotball i Venneslahallen hver tirsdag og torsdag fra kl 14.45 til 16.00.