Hjemmebasert fysioterapi

Det er 4 hoved- brukergrupper som kan få tilbud om hjemmebehandlinger: 

  • Brukere som etter korttidsopphold på sykehjem hvor de har fått individuell behandling av fysioterapeut, og som etter oppholdet trenger tidsbegrenset oppfølging hjemme. Tilbudet gis av kommunal fysioterapeut med base på korttidsavdelingen ved Venneslaheimen omsorgssenter
  • Brukere med alvorlig kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse, og hvor transport til fysikalsk institutt er belastende og vanskelig. Herunder også brukere i terminalfase. Tilbudet gis av kommunefysioterapeutene med base på Venneslatunet, samt privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale om hjemme-fysioterapi og lymfedrenasje..
  • Brukere som blir henvist til tverrfaglig rehabilitering/ hverdagsrehabilitering kan få bistand av fysioterapeut i eget hjem etter en kartlegging.
  • Brukere som blir henvist med akutt behov, og hvor ventetid hos private fysioterapeuter kan få uheldige konsekvenser for brukerens helse- og funksjonsutvikling, kan gis et tidsbegrenset tilbud om behandling og/eller veiledning om egentrening i hjemmet. For flere av disse kan det være aktuelt å fortsette behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut på institutt så fort det blir ledig plass der. Tilbudet gis av kommunefysioterapeutene med base på Venneslatunet. 

Kriterier som vektlegges ved tildeling av hjemmebasert fysioterapi: 

  • Henvisning fra lege med anbefaling om hjemmebehandling
  • Omfattende funksjonsnedsettelse som gjør transport til/fra fysikalsk institutt vanskelig og belastende.
  • Alvorlig terminal sykdom.
  • Bruker er motivert for trening og egeninnsats
  • Bruker har akutt behov for fysioterapi og det er svært viktig å komme i gang før vedkommende får time på fysikalsk institutt.

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet består av fysioterapeut og ergoterapeut. De har i hovedsak oppfølging av brukere som er inne til opptrening i korttidsavdelingen. De gir et rehabiliteringstilbud i avdelingen sammen med øvrig personell, de kartlegger og evt. bestiller hjelpemidler til hjemmet og de kan gi oppfølging i hjemmet hvis det er vurdert behov for dette.