Til nå denne uka er det registrert 267 smittede. Det er fortsatt blant barn, ungdom og i foreldregenerasjonen det er mest smitte.

Fhi opplyser at smittetall blir mindre og viktig som styringstall for dem, og at antall alvorlig syke og antall innleggelser er mer førende for deres vurderinger. Det er ventet fortsatt smittespredning, samtidig som landet åpner mer og mer opp fordi smitten ikke er så alvorlig som før og fordi tester avløser andre tiltak.

Ikke daglig rapportering

Derfor er dette siste dagsrapportering av smitte fra Vennesla kommune. Dere vil få informasjon når vi har noe viktig og vesentlig å informere om, slik at dere kan følge med. Vi ønsker fortsatt å være åpne og holde dere løpende orientert om utviklinger.

Selve smitten vil nå bli kommunisert basert på uketall hver mandag, i forbindelse med kriseldelsens ukentlige møte.

MINNER OM:

Her registerer du smitte

Dropin-vaksinering i Legesenteret torsdag 27. januar mellom klokka 19 og 2100.