Ingen smittede er over 60 år, mens ni er i barnehagealder, 24 i grunnskolealder og sju i videregående skole. 45 smittede er mellom 20 og 49 år.

Vi minner om sms og e-post som ble sendt innbyggerne i går. Det er viktig at dere registrerer smitte selv og finner informasjon selv. Da frigjøres ressurser til de som trenger bistand.

Du finner informasjon på hjemmesidene til Vennnesla kommune.