Vi fikk fem smittetilfeller som vi meldte onsdag. Testsenteret ble oppbemannet og åpnet ekstra. I løpet av kvelden ble nesten 40 personer hurtigtestet, testene ble analysert og full pcr-test tatt og videresendt. En stor og viktig jobb og personalet strakk seg langt. Aktiviteten medførte at fire nye smittetilfeller ble avdekket.

- Jeg vil rose alle som jobber med TISK-programmene våre. Altså, testing, isolasjon, sporing og karantene. Det er her den store kampen står når smitten skal isoleres, slås tilbake og dø ut. Mens vi andre gjør vårt ved å følge smitterådene, bør vi sende en tanke til de som gjør en kjempejobb for å holde smitten nede. Både smittesporingsteamet og de på teststasjonen står virkelig på, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Siste døgn er det altså samlet ni nye smittetilfeller. De fordeler seg på tre ulike klynger. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier det er noe uklare smitteveger og at særlig en av klyngene ikke har kjent smitteopphav. Nesten all smittespredning kan spores tilbake til hjemmene og besøk i hjem.

Mange i karantene

Til sammen 90 er sendt i karantene siste døgn. Rundt 130 er satt i ventekarantene. Sistnevnte gruppe er altså nærkontakter til nærkontakter. Fra tid til annen er enkelte misfornøyde med å bli satt i ventekarantene. Kommuneoverlegen sier han utfra smittevernfaglige begrunnelser avgjør karantenesituasjonen – og at ventekarantene er viktig for å hindre spredning, særlig når som vi snakket om mutert virus som smitter mye raskere.

  • På Voksenopplæringen er 20 elever og to lærere fordelt på to klasser satt i karantene
  • I Snømyra barnehage er 12 barn og fire vokse i karantene
  • I Smååsane barnehage er 28 barn og 13 voksne satt i karantene

Smittesporingsteamet jobbet langt utover kveld og natt, og er i gang igjen i morgentimene. Det er fortsatt en del sporing som skal gjøres.

- Vi får håpe vi har greid å ringe inn smitten. De neste dagene vil vise om vi igjen greier det. Det er mange som skal retestes eller testes. I øyeblikket har vi ganske god oversikt, men situasjonen er likevel uavklart, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Har gått bra til nå

Karantenesituasjonene både ved Klokkestua barnehage og Vennesla ungdomsskole er nå i sluttfasen eller avsluttet. Begge steder kom det ikke nye smittetilfeller utover i karantene-perioden. Selv om mange barnehager og skoler etter hvert har opplevd karantene-situasjoner, har vi unngått store utbrudd. Smitten skjer i hjemmene og den er blitt isolert hver gang til nå.

Dalane sier dette er veldig bra, og nå er målet at de nye situasjonene også vil ende slik.

Avlys hvis mulig!

Vi minner om kommuneoverlegens råd om å avlyse arrangementer og sammenkomster som er unødvendige. Dette er et råd dere selv må tolke. Kommuneoverlegen har ikke kapasitet til å svare hver enkelt. Poenget er å få ned det samlede antall treff mellom personer. Derfor oppfordrer vi om at arrangementer avlyses eller ikke holdes, når dette er mulig å få til. Husk munnbind innendørs når avstanden er under to meter (for eksempel på butikker) og husk avstandsregler og smittevernrådene.