Mandag 9. september 2019 er det Kommune- og Fylkestingsvalg
Du har stemmerett dersom du er norsk statsborger og fyller 18 år innen utgangen av valgåret. Er du nordisk statsborger har du stemmerett dersom du 30. juni i valgåret sto innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Dersom du ikke er norsk eller nordisk statsborger må du ha vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 3 årene før valgdagen for å ha stemmerett. Du må dessuten stå i manntallet.

 

Følgende valgkretser i Vennesla har åpent mandag fra kl. 09.00 – 21.00
 
Valgkrets Stemmested
Vikeland krets Vikeland bedehus
Vennesla krets Venneslahallen
Moseidmoen krets   Moseidmoen skole, gymsalen
Skarpengland krets  Øvrebøhallen
Hægeland krets Eikeland oppvekstsenter