- Vi har to tilfeller med ukjent smitteveg og uavklart situasjon.  Resten er i kjente grupper, opplyser Liv Karin Leland, som koordinerer smittesporerne i helga. Litt forenklet kan man si at flere av de som før var nærkontakter til smittede, nå er smittede selv. 

Dette betrygger kommuneoverlege Per Kjetil Dalane, som lenge har snakket om at med mutert britisk virus må det påregnes smittespredning inne i karantene-sirklene. Positivt er også at fem av lørdagens 11 smittetilfeller er tilfeller hvor testen ble utført 6. mai.  Smitten ligger på en måte noe tilbake i tid og er ikke helt fersk. 

- Vi skal ikke frykte, men vi skal ha stor respekt for situasjonen vi nå er inne i i Vennesla kommune, og derfor er det viktig at alle bidrar til å få treffene mellom mennesker ned. Det handler om å redusere antall kontakter gjennom uka, ha maks to på besøk, avlyse treff og arrangementer, bruke munnbind  og ellers følge smitterådene.  Det er og blir metoden innbyggerne må følge, sier Dalane.

Samtidig jobber kommunens folk hardt med testing, smittesporing og å plassere de riktige personene i isolasjon og karantene, altså TISK.  Dette er via TISK vi finner og kan slå ned  smitten. 

- Selv om tallene nå er høye, er også testnivået høyt. Det er positivt hvis vi greier å avdekke så mye smitte som mulig, samtidig er det negativt at andelen smittede er såpass høy, forklarer kommuneoverlegen. 

Dalane sier at det testes svært mange i Vennesla for tiden.  Kommunen begynte med doble skift på teststasjonen forrige helg.  Dette har vært svært viktig. Smittesporerne er også på plass fra tidlig morgen til sen kveld.  

Ordfører Nils Olav Larsen ble beroliget av informasjonen han fikk av fagekspertise på oppsummeringsmøte lørdag kveld. Samtidig understreker han følgende:

- Det er noen som gjør en vanvittig stor jobb for alle oss innbyggerne i kommunen nå.  Det er smittesporerne, testerne, kommuneoverlegen og flere. De står på helg etter helg. Vi har jo hatt mye smitte i mange helger må.  Det legges ned en enorm innsats som vi bare må beundre og takke for, sier ordføreren.

Vennesla nærmer seg nå 400 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere siste 14 dager med lørdagens nye tall.  Oslo har 220, Kristiansand 155, Agder 139 og Norge 107. Dette viser alvoret i situasjonen.  Kriseledelsen vil vurdere situasjonen gjennom helga.  Mandag er det møte med både FHI  og Statsforvalteren om smitten i Vennesla og regionen.  Det vil bli vurdert om det må innføres strengere tiltak.

Smitten lørdag medfører noe mer karantene ved Vennesla Voksenopplæringssenter. her vil en ny klasse og fire lærere bli satt i karantene. Det gjelder de som har norsk og matematikk i VG-klassen (Studieforberedende), og som var på skolen onsdag, torsdag eller fredag. Klassen har fått beskjed, opplyser rektor Frøydis Solberg.