Vi har lagt bak oss tre måneder uten en eneste beboer i mottaket i Støa. Men i dag tirsdag kommer det seks mindreårige i alderen 15 til 17 år. De kommer fra Afghanistan, Somalia og Syria, informerer daglig leder i Link, Morten Jørgensen, som håper de skal få en best mulig hverdag i Støa og lokalsamfunnet Vennesla.

Asylmottaket for mindreårige asylsøkere i Støa kommer i tillegg til Vennesla kommunes mottak av flyktninger. Det driftes av Link etter direkte avtale med UDI. Det er også et mottak i Øvrebø som ikke har mottatt beboere ennå.

I kommunens regi er nå 87 flyktninger bosatt. Vi har sagt at vi er villig til å ta imot minst 125 flyktninger i år.

- Vi vet om drøyt ti til som kommer som selvbosatte. Det vil si at de har ordnet bolig selv og de kommer til Vennesla fordi de har familie eller kjente her, sier prosjektleder Eirik Haanes.

Det viser seg at en del av de ukrainske flyktningene selv ordner bosted. Dette letter arbeidet for kommunen, men det gjør også at vårt behov for boliger blir redusert.

Vennesla kommune har tidligere annonsert at det kunne bli aktuelt å søke om flere boliger over sommerferien. Slik vi nå ser det, er ikke det nødvendig. Vi trenger ikke flere boliger, i hvert fall ikke ennå.

Vi kommer derfor ikke til å ta i mot flere de kommende ukene. Vi må ha noen å gå på utover høsten, siden vi ser at det er en del selv-bosetting. Dessuten er ikke situasjonen alvorlig. Det er mange andre kommuner som har god kapasitet. Vi er klare til å ta imot flere etter hvert, sier Eirik Haanes.