Det er registrert 86 tilfeller siste døgn. Syv er over femti år.

Det er fem tilfeller i barnehagealder, 30 i grunnskolen, ni i videregående skole og 35 mellom 20 og 49 år.

Testing

Testing overtar som kjent mer og mer for karantene og testbehovet øker dess mer smitten nå sprer seg. Vi minner om at det fra i dag er mulig å hente tester ved Testsenteret i Holtet til klokka 21.00 om kvelden og ved Spar Hægeland og Spar Øvrebø i butikkenes åpningstid.

Vi kan ikke dele ut tester helt fritt, men er du innenfor disse gruppene kan du hente. Husk at hvis du har symptomer bør noen hente for deg.

  • Hvis du har symptomer
  • Hvis du er i ulike former for testregime
  • De som har 3. dose som kan teste seg ut hver dag ved smitte i husstanden
  • De som skal teste seg ut av karantene dag 7 eller 11.
  • De som er øvrige nærkontakter som skal teste seg dag 3 og 5
  • Du som skal teste deg når en i familien tester positivt.

MERK: Det er ikke lenger behov for at hele familien tar PCR-test ved smittetilfelle i familien. PCR-test anbefales når du har positivt svar på en hurtigtest.

Dropinvaksinering

Vi minner også om dropin-vaksinering i Legesenteret mellom 13.00 og 15.00 lørdag.

Spørsmål og svar

For å avlaste smittesporerne er det viktig at dere finner informasjon selv. Vi har laget denne siden med spørsmål og svar. Mer info på hjemmesiden til Vennesla kommune.