I alt er det 70 flyktninger som allerede er bosatt og 13 som vil bli bosatt de kommende ukene.

- Det jobbes veldig godt både fra de som ordner bolig og bosetting, voksenopplæringen, barnehagene, skolene og NAV. Vi har ukentlige samordningsmøter med god framdrift og godt samarbeid, sier prosjektleder Eirik Haanes.

Dyrepark-tur og info-møte

Forrige uke var rundt 100 personer på tur til Dyreparken. Det var flyktningene, både fra Ukraina og andre steder, som er kommet til Vennesla i år, samt endel av hjelperne deres. De trengte å oppleve noe annet og noe hyggelig. Vi takker Dyreparken for stor velvilje og betydelig sponsing. Turen foregikk uten offentlig oppmerksomhet.  I Dyreparken skulle flyktningene oppleve og nyte i ro og fred slik vi alle liker å gjøre.

Denne uka har det vært stort informasjonsmøte hvor flyktningene har fått informasjon om hva kommunen driver med, om lokalsamfunnet Vennesla, hva de kan forvente av av tjenester framover og hva som forventes av dem. De har også fått informasjon om hva slags fritidstilbud og foreninger vi har i Vennesla. Frivilligheten var med på møtet.

Vennesla kommune konsoliderer nå arbeidet rundt de 83 som er bosatt eller under bosetting. I august/september er vi klare til å ta imot flere flyktninger i kommunen.

Ny boligrunde til høsten

- Over ferien går vi ut med ny forespørsel om boliger som kan leies. Vi kommer med en oversikt over behov. Vi trenger ikke hendendelser før vi melder fra om behov, sier Haanes.

I tillegg til de 83 som er bosatt eller under bosetting, er det kjent at det kommer cirka 10 som bosetter seg selv i bygda i august. Det er derfor litt uklart hvor mange nye Vennesla vil si ja til å ta i mot utover høsten. Haanes sier at Vennesla kommune vil rekke å bosette 125 flyktninger (som er kommunestyrets vedtak) før året er omme.

Det er ankommet i underkant av 20.000 flyktninger fra Ukraina til Norge til nå i år. Anslaget er fortsatt at det vil komme 35.000 i løpet av året.