Vi er forberedt på smitteøkning framover, siden det over hele landet legges opp til mer smitte i samfunnet. På våre hjemmesider kan du lese oppdatert informasjon om de nye karantenebestemmelsene og om hvilke råd og anbefalinger som nå gjelder.

Vi har aldri hatt så mange som 60 registrerte på ett døgn før. Ingen av de smittede er over 55  år. 24 smittede er fra barnehage og grunnskole, mens sju er fra videregående nivå.

Det er de siste dagene registrert flere med oppkast som symptom. Vi anbefaler derfor at du tar test også når symtompene kommer fra mage og tarm. Det er flere "sjuker" der ute nå, og det er viktig med omfattende testing for å få avklart hva som er hva. Det er fremdeles viktig med test når du har symptomer på luftveisinfeksjon.

Regjeringen har nå åpnet for grønt nivå i skoler, barnehager og videregående skoler. I dag er det fortsatt gult nivå i Venneslas barnehager og skoler, mens det er rødt i videregående skoler. Siden vi er i ett av områdene i landet med desidert mest smitte, vil vi vurdere å fortsette med gule nivåer. Dette blir kommunisert ut senere når alle vurderinger er gjort. På videregående nivå samarbeider vi med hele Kristiansand-regionen.