- Vi har kjent smittekilde. Eleven har vært hos slekt i Kristiansand. Smitten rammer helt tilfeldig og denne gang har alle opptrådt veldig bra. Vi kom tidlig inn med smittesporing. Den aktuelle familien har opptrådt helt etter boka og fått testet seg tidlig, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Rådene fra folkehelseinstituttet

Søndag ettermiddag ble det altså kjent at én elev på fjerdetrinn ved Vennesla skole er koronasmittet. Søndag kveld kan vi fortelle at de tre andre i elevens kjernefamilie er testet og testen er negativ.

Som normalt med andre skoler

Hele fjerdetrinn ved Vennesla skole er satt i karantene i ti dager. Elevene vil gå over til fjernundervisning.

Alle andre klassetrinn ved Vennesla skole og for alle andre skoler og barnehager i kommunen kan og skal driftes som normalt.

- Vi følger situasjonen nøye. Det er jobbet svært bra både innen oppvekst og i smittesporingsteamet søndag. Vi har full oversikt over dette smittetilfellet. Det blir mange i karantene og mange som skal testes, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Antallet med 60 i karantene og nesten 100 til test viser to ting:

  • At Vennesla i løpet av få timer har fått god kontroll og oversikt
  • At ingen av oss må senke skuldrene angående smitteverntrådene. Ett smittetilfelle kan fort få store konsekvenser.

Karantenen gjelder fjerdetrinn ved Vennesla skole, flere lærere og en del i familie og kretsen rundt den smittende.

De 100 som skal testes er elevene på fjerdetrinn og en del andre. Inn i tallet kommet også de som ellers har bedt om test mandag. Alle har ikke med denne ene saken å gjøre.

Idrett og kultur

Øvrig virksomhet i Vennesla, som idrett, treninger og kulturarrangementer skal foreløpig foregå som normalt, innenfor de generelle smittevernrådene som gjelder. Kriseledelsen vil vurdere denne situasjonen fortløpende hvis det oppdages mer smitte. Da kan ting bli endret, men inntil videre altså som normalt.

Ekstra smittetilfelle

Søndag fikk Vennesla kommune også melding om ett ekstra smittetilfelle. Dette er helt ukomplisert. Det dreier seg om en person som har kommet fra utlandet og vært i isolasjon og karantene. Testen er positiv og isolasjon fortsetter. Personen har ikke hatt kontakt med noen eller vært utenfor egen bolig.

Vi vil benytte aneldningen til å minne usikre innbyggere om følgende. Du vil få spesiell informasjon og bli oppringt fra Vennesla kommune hvis du trtenger spesiell info.Hvis du ikke hører noe, skal du følge de generelle rådene som gjelder.

Pressehenvendelser:

Ordfører Nils Olav Larsen 950 20 296