Vi har en insidens på 2732, som er høyest til nå under pandemien. For Kristiansand er insidensen 2767, for Agder 1995 og for landet 2010.

Vi har rett rundt 1650 smittetilfeller i Vennesla siden pandemien startet, som er godt over ti prosent av innbyggertallet. Til sammenlikning er det nesten 505.000 smittede nasjonalt siden pandemien startet. Det er godt under ti prosent av folketallet. Det som omtales som den siste store bølgen, har nok kommet noe tidligere til Vennesla.

Framover er vi forberedt på ytterligere smitteøkning, med en nasjonal topp om et par uker. Vi minner om hjemmesidene til kommunen. Der finner du informasjon om hvordan du tester deg og hva du skal gjøre når du tester positivt. Du finner også digital registreringsordning for smitte og informasjon om hvordan isolasjon foregår og hvordan du tester i stedet for å være i karantene. Helsenorge har også en side med god og lettfattelig informasjon.

Vi minner om appen Smittestopp. Den er på tide å laste ned til telefonen din hvis ikke du alt har gjort det. Den er lett søkbar, er for alle over 16 år og letter smittesporingsarbeidet betydelig.