Det er smittede i alle aldersgrupper og kommunen har tett kontakt med mellom fem og ti pasienter daglig. Vi ringer fremdeles daglig de som er ganske syke.

Vi har 25 smittede over 70 år, men aller flest under 40 år.

De siste ukene har smitten beveget seg mellom 506 og 573. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane mener vi fremdeles er rundt toppen, men at smittetallene etterhvert vil gå nedover. Den viktigste indikatoren nå er fravær og om det legges inn pasienter på intensivavdeling.

Flere enheter har stort fravær. Det kan bli aktuelt å redusere noe på tjenestenivået hvis dette fortsetter. Vi har til nå greid å skaffe vikarer til de fleste ledige vakter, men mange strekker seg langt og vi har definert bemanningssituasjonen som utfordrende.

Som meldt forrige uke vil vi framover ha vaksinesamarbeid med vaksinesenteret i Sørlandsparken. Likevel har vi en kveld igjen med dropin-vaksinering. Den er torsdag 24. fembruar mellom klokka 19.00 og 21.00.

Vi fortsetter med å dele ut tester til personer med symptomer både ved testsenteret i Holtet (åpent til 18.00) og Spar Øvrebø og Spar Hægeland.