Planen var å teste alle ansatte i skole og barnehage, samt elevene fra femte trinn og oppover i kveld og morgen tidlig,. Nå velger vi også å be om at alle elever fra første til fjerde trinn i nedre Vennesla (ikke øvrebygdene) også tester seg. Foresatte har fått info fra skolen og det vil bli delt ut tester via skolene. Vi øker testingen i denne runden fordi det er en del smitte i skolene nå, og det er viktig med større og mer eksakt oversikt.

Siste døgn er det altså registrert 48 nye smittetilfeller i kommunen. Vi passerer i dag 1500 smittede i kommunen siden pandemien startet. Det er ingen smittede over 60 år siste døgn. Det er 22 smittetilfeller blant skoleelever og fire blant ansatte i skole og barnehage.

Insidensen er på 2337, som betyr at vi fremdeles ligger høyt nasjonalt på smitte. Insidensen i Agder er til sammenlikning 1705 og i Norge er den 1580. Vi har ligget i landstoppen siden før jul. 

Vi minner om viktigheten av å teste seg ved symptomer og å ta vaksine. Vaksinen beskytter deg mot alvorlig sykdom når du blir smittet.

I kveld klokka 1900 legger regjeringen fram sine beslutninger om nye nasjonale tiltak. Det er på forhånd ventet noe redusering i karantenebestemmelser og noe økning i test-aktivitet, men dette får vi eksakt informasjon om i kveld. Vi ber alle følge med og sette seg inn informasjonen som kommer. Det er også ventet en stor smittebølge utover i januar og begynnelsen av februar og det er denne de nye tiltakene skal møte.

Hjemmesidene våre oppdateres i morgen tidlig med de nye reglene.