I helga økte antall nyregistrerte arbeidssøkere med 22,4 prosent på Agder, noe mer enn landsgjennomsnittet på 20,0 prosent.

Sykefraværstilfeller med Cocid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte:

  • Agder: 1 187. Nye tre siste døgn: 92.
  • Hele Landet: 23.915. Nye tre siste døgn: 2 094

Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:

  • Agder: 10 374. Nye tre siste døgn 1.901. 
  • Hele landet 206 637. Nye tre siste døgn: 34. 487.

- I NAV i Agder har vi fokus på hvordan vi skal gi best mulig oppfølging til alle dem som har registrert seg som arbeidssøkere. Vi er tett på arbeidsmarkedet og i dialog med arbeidsgivere som både skal oppbemanne og de som må permittere, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad. 

Hele Norge er berørt av pandemien, og NAV mottar en rekke henvendelser fra folk som har bekymringer og spørsmål knyttet til sin hverdag. På nav.no ligger det nå en oversikt med oppdatert informasjon for ulike ytelser og relasjon til NAV.
 
- I NAV sentralt jobbes det på spreng for å få ut god informasjon til befolkningen og å finne ITløsninger som kan tilpasses nye regelverk, sier Blørstad. 

Oppdaterte tall for antall helt arbeidsledige kommer tirsdag.

Da skal det også være et videomøte mellom Vennesla kommune, Vennesla Næringsforening, Sparebanken og andre aktører om det som skjer i næringslivet for tiden og hvordan vi kan finne veien framover sammen.