- En manifestasjon i engasjement og god vilje. Alle de voksne kom fordi de bryr seg om de unge og vil at de skal ha det godt. Det er noe ungdommen kan ta med videre. Dette var kommunen vår på sitt beste, sa ordfører Nils Olav Larsen etter møtet.

Vennesla har hatt en del utfordringer med grenseløs ungdom. Det foregår mye, fra det nokså uskyldig rampete til det mye mer alvorlige. Anstein Voreland fra Kjøp i Vennesla fortalte om en del hærverk.

- Jeg er enig i at vi må gi flere jobb og sommerjobb og at vi sammen må skape flere gode aktiviteter. Samtidig vil jeg minne de unge om noe: Å ødelegge juletrelysene utenfor butikken, er ikke den beste jobbsøknaden. Tenk litt på det, sa han.

Kveld i dialog

Vi trenger hverandre og vi trenger at vi engasjerer hverandre. Som det ble sagt fra scenen: Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Politiet, frivilligsentralene, ungdomsklubben Moonlight og Vennesla kommune håpet av «Sammen om Vennesla»- kvelden skulle engasjere voksne til forebygging. Ingen hadde drømt om at det skulle komme over 120 mennesker og at 45 nye skulle si ja til å bli natteravner eller trivselsvakter.

Det ble en kveld i dialog. Der ungdom og voksne møtte hverandre og snakket til hverandre i stedet for om hverandre. Møtet begynte med rap på full gffe fra Torjus Eikeland

De unge sa fra!

Fra scenen fortalte fem ungdommer om hvordan det er å være ung i Vennesla. De sa klart fra! Ordflreren fikk direkte spørsmål om hvor det blir av den vedtatte skateparken. De unge ønsker flere steder å være, og de synes det går for tregt å få ting til.

Celine, Vilde Thomas, Mats og Leon om mye press, særlig på skolen. Sosiale medier gir dem liten hvile. Flere blir mobbet via mobilen. De føler at voksne skjærer de unge over en kam og at de får skylda for alt som er galt. Og de synes det snakkes for mye over hodet på dem.

Politikontakt Jon Kjetil Støle og kriminalitetsforebyggende koordinator Silje Øvrevik fortalte om Ungdata. 32 prosent av ungdomsskoleelevene i Vennesla har opplevd vold fra andre unge siste år.  Budskapet var at de aller fleste barn og unge har det bra og oppfører seg bra, men noen har store utfordringer. Samtidig er det flere unge i Vennesla som tror på et lykkelig og godt liv, enn landsgjennomsnittet. Den grunnleggende troen på livet er bra – og det er viktig.

- Har det vanskelig

- Volden bekymrer. Vi må huske at ingen barn er vanskelige, men de har det vanskelig. Adferden komme fra noe. Det betyr ikke at de ikke skal møte klare grenser, sa politikontakt Støle.

Støle og Øvrevik oppfordret voksne til å involvere seg i barnas hverdag. Bli kjent med barnas venner. Skape gode sosiale arenaer.

- Venner lyttes mer til enn foreldre i tenårene. La dem ha venner, også såkalte dårlige venner. Det er veldig viktig at de unge har sosiale relasjoner. Selv om noen har det veldig utfordrende i tenårene, må vi også huske at det vil gå bra med de aller fleste, sa Øvrevik.

Det var også foredrag fra natteravner og trivselsvakter om hvor givende det er å gå noen runder og treffe unge. I fjor begynte for eksempel trivselsvakter å gå nede på Hunsøya der ungdom kjørte litt vilt med moped. Det endte med grilling av pølser og noen veldig fine kvelder.