Smittesituasjonen:

Så mange som 42 smittede på ett døgn har vi ikke registrert før. De smittede er i alderen fra under ti år til godt over 70.

Flest smittede nå er i alderen 20 til 29 år gamle. Det er 12 tilfeller i denne gruppa siste døgn.

Vi har styrket smittesporingen ytterligere, men temaene jobber nå under høyt press. Insidensen i Vennesla er 1728 og stigende pr 100.000 innbyggere. Samme tall for Norge er 968 og synkende, for Agder 1292 og for Kristiansand 1779 og stigende.

Vi vil på nytt minne om smittevernråd og behovet for å redusere antall nærkontakter og holde avstand. 

Vaksinering

I romjula har vaksinepersonell ved Legesenteret  jobbet godt med å kalle inn nye grupper til vaksinering. Alle får sms og beskjed om å bestille time via c19.no. Neste uke blir det omfattende vaksinering med kveldsvaksinering på Legesenteret både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Det legges også opp til vaksinering lørdag. 

Det skal være 20 uker mellom andre dose og den tredje oppfriskningsdosen. Nå er det ganske mange som er klare til tredje dose og de kalles inn fortløpende.

Det legges foreløpig ikke opp til drop-in neste uke. Det kommer vi tilbake til i form av noen "oppsamlingsheat" senere.

Det er viktig at de som er i risikogruppene kontakter vaksinetelefonen hvis de ikke har fått vaksine, 948 73 717. Du er også hjertelig velkommen til å bestille time hvis du ikke er vaksinert fra før.

Samarbeid:

Vi legger bak oss et spesielt år der samholdet, dugnadsånden og viljen til å hjelpe hverandre har preget Vennesla kommune. De aller fleste gjør sin del av den store jobben med å redusere pandemien. Mange har også gjort en formidabel ekstrainnsats. Vi håper  vi kan stå sammen, både som innbyggere og ansatte,  i året som kommer også. De største steinene må man være mange om å flytte på.

Godt nytt år!