- Ta på munnbindet når du ikke er sikker på avstand. Den beste måten å hindre smitte på, er ved å følge smittevernrådene. Vennesla er nå på nivå to med økende smitte, sier ordføreren som er bekymret for kommende uke.
 
Da åpner skolene, folk kommer tilbake fra vinterferie og Kristiansand vurderer å stenge ned. Larsen sier Vennesla vil følge nøye med og ta nødvendige grep, men det viktigste grepet gjør hver enkelt når vi følger smittevernrådene. 

Venneslaheimen åpner
Vennesla har hatt 67 smittetilfeller siden pandemien startetappe ett år siden. Siste uke har vi hatt 417 inne til test på testsenteret. 
Fredag  manglet et par svar,  men el.er har alle nye tester ved Venneslaheimen vært negative. Det betyr at gamlebygget etter trolig kan åpnes for vanlig drift igjen mandag. Samme dag er også Skarpengland skole tilbake til normalen etter karantenen ved fjerde trinn.
 
  • I Kristiansand meldes det om rekordartede 38 smittetilfeller fredag. Nesten 30 prosent av tilfellene i Kristiansand har ukjent smitteveg. 
  • Agder har økende smittetrend. Det har også Oslo. Dette er de to mest utsatte områdene i landet i øyeblikket. 
 
Vi kan bli smittet når som helst og hvor som helst. Samtidig viser erfaring at det meste av smitten spres hjemme og i nære relasjoner. Kommuneoverlege Dalane sier dette er situasjonen i Vennesla og at vi har vært heldige som har sluppet ukontrollerte utbrudd.
- Vi har et par eksempler med ukjent smitteveg,  men de aller fleste, også sist uke har kjent smitteveg og er smittet via nær familie eller kolleger, sier Dalane.
Avstand og færrest mulig sosiale kontakter. Dette er og blir den beste medisinen mot smitte inntil alle er vaksinert. Ordfører Larsen ber alle vise, solidaritet både med venner og kjente, bygdefolk og byfolk og stramme inn på egen adferd.

Lunsjrommet!
Vi har allerede rådet alle som kan, om å bruke hjemmekontor. Lunsjrommet er et sted smitte kan spres. Vær  nøye med avstand og antall. Ved en smittesituasjon slipper hele kollegiet gå i karantene hvis man sikrer gode lunsjrutiner.

Arrangementer:
Flere lurer på reglene for arrangementer. Vi gjentar dem her:
  •   Råd om ikke å samle mer enn fem gjester i eget hjemme (flere hvis fra samme husstand)
  • Maks ti kan samles på privat arrangement utenfor egen bolig
  • Maks 50 på innendørs idrettsarrangement  for barn som samler deltakere fra samme kommune.
  • Maks 100 personer på andre arrangementer hvis alle sitter på faste tilviste plasser. Dette betyr at arrangøren må ha navneliste og oversikt over hvor den enkelte sitter i forhold til andre.
Svømmehallen:
holdes stengt for publikumssvømming også i uke 9. Den er åpen for skolesvømming og organisert svømming som treninger i regi av klubb.
 
Vaksinesituasjonen:
Vi skulle gjerne fått flere vaksiner,  men vaksinerer ut fra det vi får fra nasjonal tildeling.
Neste uke får vi 100 AZ-vaksiner øremerket helsepersonell. Vi får 21 hetteglass pfizer-vaksine til å revaksinere gruppene som ble vaksinert i uke 6.
Uke10 får vi 22 hetteglass pfizer-vaksine til revaksinering.
Vi får ingen AZ