Aldri før har så mange forhåndsstemt ved et stortingsvalg i Vennesla kommune. Det er lagt 3629 stemmesedler i valgurna på forhånd. I tillegg kommer 178 stemmer som skal sendes til andre kommuner.

Andelen forhåndstemmer utgjør 33,8 prosent av de stemmeberettigede. I manntallet i Vennesla står det oppført 10731 stemmeberettigede personer.

Mandag 13. september er selve valgdagen. Da er det fem stemmelokaler åpne fra klokka 09.00 til 21.00. De er i Venneslahallen, gymsalen Moseidmoen, Vikeland bedehus, Øvrebøhallen og Eikeland oppvekstsenter.

Ved Stortingsvalget i 2017 oppnådde vi 76,5 prosent valgdeltakelse i Vennesla.