Tre smittet

-De tre nye smittede er unge voksne, utenfor risikoalder. Ingen av dem jobber med helse- og omsorg i Vennesla kommune, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dalane og legger til at dette er en ventet utvikling og ikke dramatisk.

To av de smittede har vært i karantene etter utenlandsbesøk og kan ikke ha smittet andre i særlig grad. For den tredje pågår smittesporing utover kvelden tirsdag, for å finne ut om flere må i karantene.

Ordfører Nils Olav Larsen følgende:

- Dette har vi forberedt oss på, og etter hvert vil smitten sikkert bli mer alvorlig og ramme flere. Det er disse tingene kommunen er godt forberedt på å håndtere. Det viser også at vi ikke må senke guarden, men fortsette med å holde avstand, vaske hendene og ha god hostehygiene.

Trenger smittevernutstyr

Venneslas lager av smitteverndrakter og munnbind reduseres stadig. Nye forsendelser drøyer – og det er ikke nok til alle kommuner som bestiller. For å være på den sikre siden, ber vi nå om en dugnad fra befolkningen og næringslivet. Har dere noe dere kan avse, er Vennesla kjommune interessert i å kjøpe.

Vi trenger flere munnbind og støvmasker og smitteverndrakter/kjeledresser. Visirer kan også være aktuelt.

Vi har allerede i gang sying av vaskbare frakker. Vi har fått noen «plantevern-drakter» fra landbruket, men utfordrer hele næringslivet.

Nora Hultmann på mobilnummer 982 99 740 kan kontaktes – hun koordinerer kommunens utstyrslager.

Info fra legesenteret

Legesenteret ba i starten pasienter om å avbestille timer. Nå har de bygd opp god koronakapasitet. Legesenteret sendte tirsdag ut følgende informasjon til Venneslas befolkning via sine hjemmesider:

 • Den siste tiden har vi hatt redusert aktivitet på legesenteret. 
 • Det er fordi vi har brukt tiden til å forberede oss på at korona pandemien kommer til Vennesla.
 • Nå er vi klare og har derfor bra kapasitet om du ønsker en time. 
 • Når du ringer og ønsker å bestille time, vil vi stille deg noen spørsmål.
 • Det er dessverre ikke mulig å booke time på nett fordi vi er nødt å stille deg de overnevnte spørsmålene.
 • Har du feber, hoste eller er tungpustet må du ringe Legevakten. IKKE møt opp.
 • Om du ikke har slike hensyn å ta: Ring oss, så setter vi opp en time.  

Nesten 1000 arbeidsledige

Tirsdag var det nytt dialogmøte mellom Vennesla kommune, næringslivet i Vennesla, NAV og Sparebanken Sør. Det er tøft for mange bedrifter nå.

 • NAV melder om tett på 1000 mennesker som er helt arbeidsledige eller permitterte i Vennesla nå. Før krisen var tallet 183. 
 • Agder: 13.839 har søkt dagpenger under permittering. 755 nye siste tre døgn.
 • Landet: 279.274 har søkt dagpenger under permittering. 16496 nye siste tre døgn.

NAV har siden fredag hatt klar en ordning for de som trenger dagpenger på forskudd. Søker du innen 3. april skal du få penger før 8. april. Dette håper lokal Nav-leder Rolf Velle kan hjelpe ganske mange som begynner å gå tom for kontanter.

Bostøtte kan være en rettighet hvis du har problemer med å betale husleie eller lån grunnet bortfall av inntekt. Da bør du gå inn på denne linken:

Bostøtte i Husbanken

NAV fører også statistikk over legemeldte sykemeldinger som skyldes påvist koronasmitte eller mistanke om slik smitte:

 • Det var 48 slike sykemeldinger i Vennesla mandag.
 • Agder: 1480 sykemeldinger
 • Landet: 30243 sykemeldinger

Ellers meldes det om tøffe tak i flere bedrifter. Stengte barnehager er en stor utfordring for bedriftene som har normal drift. Det meldes om firedobbelt sykefravær flere steder.

Vennesla kommune har fokus på å holde full trøkk i planavdeling og byggesak for å sikre at prosjekter heller framskyndes enn forsinkes. Vi har også lister med prosjekter som kan settes i gang hvis staten kommer med en vedlikeholdspakke lik den som kom under oljekrisen i 2014. Næringsrådgiver jobber tett med bedriftene.

Frivilligsentralens påskegave

Vennesla frivilligsentral har fått inn gaver som skal deles ut til barn i Vennesla i påska. Dette for å gi en oppmuntring i en tøff situasjon for de unge. Forslag på barn som skal få gave kan sendes på sms på følgende nummer: 908 77 133

Avlastningshjem

Det ble en periode vurdert å stenge avlastningshjemmet i Tvidøblane grunnet smittesituasjonen. Avlastningshjemmet ligger i tilknytning til et bofellesskap. Nå er det besluttet å holde hjemmet åpent. Smittefaren er vurdert så liten, at hensynet til foreldre som trenger avlastning må gå foran.

Bemanning

På det meste var 121 kommunalt ansatte ute i karantene. Nå er tallet 20 innen helse og omsorg og 26 i øvrige etater, altså 46 til sammen.