- Det begynner å bli vanskelig å motivere seg for mange, men nå er pandemien som ei jolle på vannet. Vi må øse den helt til alle har fått på redningsvest, altså er godt vaksinerte. Vi må fortsette å øse, vi får den ikke tett, men vi må unngå at den store bølgen av smitte fyller båten, sier Dalane.

Omikron vil komme som ei bølge de kommende ukene. Det gjelder å vaksinere flest mulig med både første, andre og tredje dose. Etter hvert vil pandemien flate ut, og Covid-19 vil bli mer eller mindre som en vanlig influensa. Er vi vaksinerte, tåler vi det godt. Enkelte sårbare må kanskje ta vaksine oftere.

I øyeblikket er omikron økende og på Agder er den nå den dominerende varianten. De neste ukene handler om å ha god oversikt over smitten, og vurdere om det er grunn til å sette inn ytterligere tiltak for å begrense skadevirkningene.

- Vi vet at omikron smitter mye fortere enn annen smitte. Samtidig gir den kanskje bare halvparten til en tredel så mange sykehusinnleggelser. Det avgjørende nå er å sikre så få alvorlig syke at sykehus og kommunens helse- og omsorgstjenester takler det – og at vi sikrer bemanning nok i skole, barnehage og andre viktige enheter, sier Dalane.

Testing i skolen

Det er så langt ikke kommet endelige svar fra den store test-aktiviteten Vennesla kommune gjennomførte blant skoleelever, barnehagebarn og ansatte i skoler og barnehager mandag og tirsdag.

- Vi venter på en endelig oversikt rundt dette, men foreløpig meldes det ikke om mange nye smittede fra den store test-runden, sier smittekoordinator Bodil Bakken Domingos.

Vennesla kommune legger opp til videre test-regime i skoler og barnehager, i tråd med anbefalingene fra nasjonale myndigheter. I slutten av denne uka og i neste uke blir det ny testing av alle skolelever og alle ansatte i skole og barnehage. Barnehagebarn slipper test. Alle vil etter hvert få info om det praktiske via den enkelte skolen.

MERK: Tester fås fra skolen og du blir informert. Ikke belast Testsenteret eller Servicetorget med spørsmål om dette

Det er som før generelt viktig at du tester deg så fort du har symptomer. Vi må også minne om at de nasjonale tiltakene gjelder. Vi skal holde avstand, redusere antall nærkontakter og treffpunkter og ellers følge råd og regler. 

Vaksinering

Vaksinering pågår for fullt, og som Dalane sier er dette redningsvesten flest mulig må ta på. Det kalles nå inn helt ned i aldersgruppen 20- og 30-åringer. Denne uka vil rundt 1100 bli vaksinert.

- Det er mange aldersgrupper som i disse dager når grensen på 20 uker, og da kaller vi inn fortløpende, sier Dalane.

Han skulle gjerne sett at flere unge svarer ja til å ta tredje dose.

- Det aller viktigste er de over 60. Vaksine er også svært viktig for de mellom 40 og 60, men vi vet jo at sykdommen er mindre farlig for de yngste – og at vaksinen derfor betyr mindre dess yngre du er. Jeg vil likevel oppfordre alle som får tilbud om vaksine  om å svare ja. Vaksinen er og blir løsningen, sier Dalane.

4. dose

Folkehelseinstituttet gikk tirsdag ut med anbefaling om oppfriskningsdose av covid-19 vaksinen til personer med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Dette gjelder personer over 18 år, uavhengig av antall dose før. I Vennesla er vi allerede i gang med 4.-dosevaksinering av disse sårbare gruppene.

Kriseledelsen hadde møte tirsdag formiddag. Konklusjonen er at jul- og nyttårsuken gikk bra og at situasjonen er trygg og under kontroll, tross landets høyeste smittenivå.

Sist uke var pandemiens heftigste smitteuke, men smittesporing og testkapasitet holdt stand. Det ble sikret bemanning i alle viktige tjenester og sektorer. Hjemmetjenesten har håndtert noen smittede. Det betyr mye ekstraarbeid med hensyn til klær, utstyr og smittesikring, men det har gått greit. Folk har stått på og ytt ekstra.