Det er viktig at du sjekker om du tilhører gruppene som vi anbefaler tar 3. dose for å sikre best mulig beskyttelse. 

Under følger informasjon og råd om hvilke pasientgrupper som bør ha dose 3 og om hvilke dokumentasjon du som pasient skal benytte overfor kommunene, slik at vaksinering kan skje raskest mulig.

Disse kan få dose 3:

 • Alle over 65 år tilbys dose tre som boosterdose. For denne gruppen må det ha gått minst et halvt år siden du fikk dose to.
 • Ellers kan du få dose tree hvis du tilhører en av gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Du må dokomentere at du tilrer gruppen. Spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for dette og du som pasient vil motta et brev fra sykehuset som du kan ta med til kommunen når du bestiller/møter til vaksinasjon. Siden dette tar noe tid, er følgende viktig å merke seg:

Alle som har følgende diagnose og kan vise fram notat fra sykehus om diagnose, kan møte rett til vaksinering for 3. dose før brevet er kommet i posten:

Gruppe 1:

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste to år, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig eller moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med nyresvikt stadium 5.
 • avansert eller ubehandlet hov-infeksjon

Gruppe 2: 

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene (se listen nederst i denne artikkelen) og kan vise fram dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept,/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn framgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Hvis du er i denne kategorien må du vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering. 
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i gruppene ovenfor. Er du i denne kategorien må du også vente på brev fra spesialisthelsetjenesten.

Taushetsplikt:

Dokumentasjonen rundt dose tre er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens § 21. Kommunen behandler all personsensitiv informasjon innenfor lovverket. Pasienten skal kun fremvise dokumentasjon for å godtgjøre at vedkommende  tilhører en gruppe som kan motta tilbud om dose tre.

Du må som pasient selv velge om du vil fremvise personsensitive informasjon. Hvis du  ikke ønsker dette vil du etter hvert motta det tidligere nevnte brevet  fra spesialisthelsetjenesten. Du kan selv avgjøre om du vil vente på dette.

Medikamentlisten:

Dette er oversikten over medikamenter som de medisinske fagmiljøene har konkludert med at anbefales dose 3:

 • Abatacept (Orencia®)
 • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
 • Anakinra (Kineret®)
 • Azathioprin (Imurel®)
 • Baricitinib (Olumiant®)
 • Belimumab (Benlysta®)
 • Brodalumab (Kyntheum®)
 • Certolizumab pegol (Cimizia®)
 • Ciklosporin (Sandimmun®)
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd
 • Cyclofosfamid (Sendoxan®)1
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
 • Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
 • Filgotinib (Jyseleca®)
 • Fingolimod (Gilenya®)
 • Golilumab (Simponi®)
 • Guselkumab (Tremfya®)
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
 • Iksekizumab (Talz®)
 • Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2
 • Leflunomid (Arava®)
 • Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
 • Mykofenolat (Cellcept®)
 • Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3
 • Omalizumab (Xolair®)
 • Ozanimod (Zeposia®)
 • Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
 • Rilonacept (Arcalyst®)
 • Risankizumab (Skyrizi®)
 • Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3
 • Secukinumab (Cosentyx®)
 • Sulfasalazin (Salazopyrin®)
 • Takrolimus (Prograf®)
 • Tocilizumab (RoActemra®)
 • Tofacitinib (Xeljanz®)
 • Upadacitinib (Rinvoq®)
 • Ustekinumab (Stelara®)
 • Vedolizumab (Entyvio®)
 • Listen kan bli endret 

1Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd. 

2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

3Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Er du i tvil, snakk med legen din.