- Vi legger opp et litt annet opplegg enn forrige gang. Vi er glade for å komme i gang med oppfriskningsdose, men vi er også svært glade hvis du som fremdeles er uvaksinert vil komme, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Regjeringen har besluttet at alle over 18 år skal tilbys oppfriskningsdose. Det må ha gått minst seks måneder fra du fikk andre dose til du kan få oppforskningsdose hvis du er under 65 år, fem måneder hvis du er over 65 år.

Vi tilbyr vaksine som forrige gang - prioiteringsgruppe etter prioriteringsgruppe. De eldste først og så nedover.

Helsesenteret

I Vennesla vaksinerer vi nå i Legesenteret i Helse- og sosialsenteret i Vennesla sentrum. Vaksinering skjer tirsdag, onsdag og torsadag på kveldstid og lørdag på dagtid. Foreløpig har iv ikke drop-in. Den enkelte får en sms med beskjed om å bestille time i c19.no

Slik bestiller du:

Du som ikke tilhører "en spesiell gruppe"  skal ikke foreta deg noe før du får sms fra www C19.no på mobilen. I sms-meldingen vil du få informasjon om å bestille time via www.C19.no. Hvis du trenger hjelp til dette, ber vi deg benytte venner, kjente og familie. Hvis ikke, kan du som en siste mulighet ringe vaksinetelefonen på 948 73 717 mellom kl 08.00 og 15.00.

Hvis du er uvaksinert eller delvis vaksinert og nå ønsker dose en eller dose to, er du også selvsagt hjertelig velkommen!. Da må du inntil videre ringe vaksinetelefonen på 948 73 717

Under følger utvidet informasjon om hvilke pasientgrupper med redusert immunforsvar som bør ha dose 3 og om hvilke dokumentasjon du som pasient skal benytte overfor kommunene, slik at vaksinering kan skje raskt.

Du må dokomentere at du tilrer gruppen. Spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for dette og du som pasient vil motta et brev fra sykehuset som du kan ta med til kommunen når du bestiller/møter til vaksinasjon. 

Disse med redusert immunforsvar bør ha dose tre.

Gruppe 1:

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste to år, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig eller moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med nyresvikt stadium 5.
 • avansert eller ubehandlet hov-infeksjon

Gruppe 2: 

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene (se listen nederst i denne artikkelen) og kan vise fram dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept,/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn framgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Hvis du er i denne kategorien må du vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering. 
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i gruppene ovenfor. Er du i denne kategorien må du også vente på brev fra spesialisthelsetjenesten.

Taushetsplikt:

Dokumentasjonen rundt dose tre er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens § 21. Kommunen behandler all personsensitiv informasjon innenfor lovverket.

Medikamentlisten:

Dette er oversikten over medikamenter som de medisinske fagmiljøene har konkludert med at anbefales dose 3:

 • Abatacept (Orencia®)
 • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
 • Anakinra (Kineret®)
 • Azathioprin (Imurel®)
 • Baricitinib (Olumiant®)
 • Belimumab (Benlysta®)
 • Brodalumab (Kyntheum®)
 • Certolizumab pegol (Cimizia®)
 • Ciklosporin (Sandimmun®)
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd
 • Cyclofosfamid (Sendoxan®)1
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
 • Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
 • Filgotinib (Jyseleca®)
 • Fingolimod (Gilenya®)
 • Golilumab (Simponi®)
 • Guselkumab (Tremfya®)
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
 • Iksekizumab (Talz®)
 • Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2
 • Leflunomid (Arava®)
 • Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
 • Mykofenolat (Cellcept®)
 • Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3
 • Omalizumab (Xolair®)
 • Ozanimod (Zeposia®)
 • Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
 • Rilonacept (Arcalyst®)
 • Risankizumab (Skyrizi®)
 • Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3
 • Secukinumab (Cosentyx®)
 • Sulfasalazin (Salazopyrin®)
 • Takrolimus (Prograf®)
 • Tocilizumab (RoActemra®)
 • Tofacitinib (Xeljanz®)
 • Upadacitinib (Rinvoq®)
 • Ustekinumab (Stelara®)
 • Vedolizumab (Entyvio®)
 • Listen kan bli endret 

1Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd. 

2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

3Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Er du i tvil, snakk med legen din.