Vaksineringen av barn og unge i alderen 12 til 15 år starter onsdag og foregår ut uka. Foreldre må sende samtykkeskjema i retur til skolen innen klokka 12.00 tirsdag for at deres barn skal bli vaksinert. Selve vaksineringen skjer rundt på skolene og det benyttes kun pfizer-vaksine. Vaksinering er sterkt anbefalt.

Dose tre for disse gruppene:

Fredag fikk kommunene i oppdrag å starte planlegging av en 3. dose for definerte grupper for å høyne immuniteten mot covid-19. Dette arbeidet er allerede godt i gang i Vennesla.

Vi tar sikte på å gi dose 3 til disse gruppene via dropin-vaksinering fra neste uke, altså uke 38. Selve dagen er ikke bestemt, men følg med på hjemmesiden til kommunen.

Alle i følgende grupper vil få tilbud om en 3. dose:

  • Organtransplanterte
  • benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Vi kommer som sagt tilbake til detaljene i hvordan denne vaksineringen vil foregå. Det blir trolig vaksinert med både moderna og pfizer. Kommuneoverlegen understreker at det er liten forskjell på disse vaksinene og at folk ikke bør nøle overfor noen av dem.

På hjermmesiden står det mer om prioriterte grupper

82 prosent er fullvaksinerte

Den generelle vaksinesituasjonen i Vennesla begynner å bli god.

  • 88,5 prosent av innbyggerne over 18 år har tatt førstedose. Det er litt under det nasjonale målet om 90 prosent. 10545 innbyggere over 18 år har fått første dose.
  • 82 prosent av innbyggerne over 18 er fullvaksinerte med to doser (9495 personer). Her ligger vi godt over landsgjennomsnittet, som er 80,5 prosent.
  • Forrige uke ble 16. og 17. åringene som ønsket det, vaksinert i Venneslahallen og denne uka skal altså de ned til 12 år også vaksineres.

Onsdag kveld blir det vaksinering dose to etter timeavtale. Det blir ikke drop-in denne uka. Vaksinekoordinator Signelill Granås forteller at drop-in vil bli organiserte fra uke 38 igjen:

- Ja, neste uke, altså 38, går vi i gang med drop-in igjen for alle, pluss de som skal ha dose tre. Vi har en del hundre som skal ha dose to, og fremdeles en del som vi håper møter til vaksinering for første gang. Vi kommer tilbake med info om dette, sier hun.

De siste smittetallene:

Smitten har vært høy de siste ukene i Vennesla, men er nå på veg ned, virker det som. Mens det var 69 smittede for to uker siden, kom det 27 nye smittetilfeller den siste uka, og kun fire av disse hadde ukjent smitteveg. I helga var det to nye smittetilfeller, begge med kjent smitteveg.

Skolene fortsetter på gult nivå fram til høstferien. Det er viktig å minne om at vi har stor testaktivitet. Aktiv testing er viktig for at så mange som mulig kan leve normalt og møte på skole og jobb, uten karantene.  Dette systemet virker godt.

Det ble sist uke utført 1304 tester i kommunen.

Det ble sist uke satt 49 nye i karantene, et kraftig fall fra uka før da 144 ble satt i karantene.

Vi understreker at pandemien ikke er over. Smittevernrådene gjelder fortsatt. Norge har åpnet opp mye, men vi er fremdeles på trinn tre og hver og en av oss må ta ansvar for å huske  på smittevernrådene.