Alle barnehagene i Vennesla vil fortløpende gjøre selvstendige vurderinger og fatte vedtak om hvilke åpningstid som vil gjelde for dem. Hovedregelen er at barnehagebarn som skal tilbake i barnehagen fra 27.04.20 skal få et heltidstilbud på samme måte som før.

Dersom det ikke er mulig å ivareta kravene til smittevernet, vil det likevel være mulig å redusere åpningstider eller antallet barn som er tilstede samtidig. Det er barnehageeier som har myndighet til å vedta dette, med hjemmel i Covid-19-forskriften § 12 b fjerde ledd.  Retten til plass for barn med særlige behov og barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid.

Det er besluttet nasjonalt at avtalt foreldrebetaling gjelder, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det er kun dersom barnehagen stenger med hjemmel i smittevernloven § 4-1, at foreldre ikke skal betale for barnehageplassen.

Næringslivet

På møte mellom kommunen, bank, NAV og næringsforening onsdag, kom det fram at færre bedrifter enn fryktet er hardt rammet. Innenfor håndverksnæringen og industrien er det mye å gjøre. Innenfor handel og servering er det større utfordringer.  Arbeidsledigheten er fortsatt svakt sykende etter rekordhøye tall - og noe lavere enn regionen ellers. Ledigheten ligger nå mellom åtte og ni prosent.

-Krisen er nok ikke blitt så hard som vi fryktet nå i starten. Samtidig tror jeg vi skal forberede oss på en lang konjuktursvikt både internasjonalt og nasjonalt - og at det kan bli utfordrende lenge, sier kommunalsjef for samfunnsutvikling Vidar Homme.

Næringslivet i Vennesla har søkt kontanstøtte fra statens krisepakke i mindre grad enn kommunestørrelsen vår skulle tilsi. Næringsrådgiveren vil ettergå dette for å finne ut hva grunnen er. Næringsforeningen og kommunen vil også samarbeide om en spørreundersøkelse for å få enda mer kunnslap om den enkelte bedrift og deres behov.

Smitte

Det er hittil registrert 21 smittede i Vennesla. Ingen nye siste to døgn. I samme periode er opp mot 50 nye testet. 

Husk båndtvang!

Mange er på tur i skog og mark i disse dager. Vi minner om båndtvang. Det er tid for fødsler ute i naturen. Det kan ha dramatiske konsekvenser hvis hunder kommer på vidvanke. Det er også viktig å rydde etter seg når en går tur.

Avstand

Samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen. Den beste mpåten å unngå at det stenger igjen, er å ta personlig ansvar for å følge smittevernrådene om avstand, om å unngå nærkontakt, ha god hygiene og å være få sammen. Hvis alle følger dette, kommer hjulene fortere i gang enn hvis få følger opp.