Dette er selvsagt helt umulig å vite eksakt, men smittetallene øker nå kraftig i landet igjen, mens vi i Vennesla har hatt smittetall på et uvanlig høyt nivå fra før jul. Når vi i tilegg mangedobler testingen og gjennomfører massetesting i skolen, uten å få dramatisk smitteøkning, kan det tyde på at mye av smitten i Vennesla er kjent og håndteres, og at andelen villsmitte ikke er så stor som vi kunne frykte.

- Vi må i alle fall konkludere med at utdelingen av over 4000 tester i skole og barnehage ikke har gitt oss negative overraskelser. Tvert imot har vi fått ganske gode tall, tatt test-mengden i betraktning, sier smittevernkoordinator Bodil Bakken Domingos.

Siste døgn er det registrert 29 nye smittetilfeller i kommunen. Skoletestingen har resultert i seks smittede elever ved fire ulike skoler. Det er også fire smittede ansatte fra to barnehager og en skole.

Ny testrunde torsdag og fredag

Det planlegges ny stor testrunde torsdag og fredag, og da vil vi få ytterligere gode svar på smitteomfanget i Vennesla kommune.

Elevene i skolen vil få med seg tester hjem torsdag, og kan tese torsdag kveld eller fredag. Ansatte i skole og barnehage skal også testes igjen. Barnehagebarn skal ikke testes i videre massetesting.  Det blir enda ny runde med testing neste uke. Foresatte får informasjon via skolens informasjonskanaler.

Massetesting i skolen er et av de viktigste tiltakene nasjonale myndigheter anbefaler for kommuner med mye smitte i tillegg til de andre smitteverntiltakene og rådene.