Styrer Marianne Wegge sier alle foreldre har fått informasjon om situasjonen. Nå klokka 20.00 gjennomføres et digitalt møte der foreldre og foresatte på de to avdelingene treffer smittesporingsteamet og kommuneoverlege Per Kjetil Dalane og får informasjon om karantene og testing.  

Klokka 19.00 gjennomførte Dalane, smittesporerne og styrer Sigrid Frigstad ved Snømyra barnehage et liknende møte etter smitten og karantenen der. I Snømyra er, som tidligere informert om, 12 barn og fire ansatte i karantene og deres husstander i ventekarantene.

Det er i alt fem smittede i dag, og 30 totalt i april.  Smittesporing og oppfølging fortsetter utover kvelden.  Det er i øyeblikket ikke behov for karantene ved flere barnehager eller skoler ifølge kommuneoverlege Dalane. Karantene  og ventekarantene  er svært viktige verktøy når smittespredning skal stoppes.  Det er likevel ikke grunnlag for mer karantene nå. Dette kan endre seg i dagene som kommer når vi får svar på testene utover i nærkontaktgruppene som nå settes i karantene. 
Kommunens kommunikasjonsansvarlige har ikke sett det formålstjenlig å bruke av kommuneoverlegens og smittesporerne tid i kveld til å kommentere smitteveier, ukjent opphav eller om det er kjent smitte.  Detaljer rundt slike spørsmål og detaljer rundt totalt antall i karantene må media vente med til våre fagfolk har bedre tid. Det planlegges ikke mer informasjon i kveld.