Gode råd mot smitte

- Ett godt råd nå er av droppe håndhilsing. Det er en del lærere som håndhilser på klassen hver morgen. Jeg har gitt råd til oppvekstsektoren om å droppe denne aktiviteten en stund framover. Egentlig bør alle droppe håndhilsing en stund framover. Si heller "hei" eller "god morgen", sier kommuneoverlege Dalane.

  • God hoste- og håndhygiene er også viktig.  Dalane oppfordrer oss til å vaske hendene grundigere og oftere enn ellers. Dette er egentlig et råd vi alltid bør følge. Det reduserer smitte vesentlig. Det er også viktig å hoste i albuen eller et klede – ikke ut i luften mot folk.
  • Hold generelt litt større avstand til andre mennesker enn normalt. Det vil også redusere smitte.
  • Har du vært i områder med koronasmitte og får feber, hoste eller pustevansker, bør du straks kontakte lege, eller legevakt på telefon.

Dalane har tett kontakt med både Fylkesmannen og andre helse- og beredskapsmyndigheter. Både legevakta og legesenteret ruster seg til å møte økt pågang i tiden framover.

Smittede skal være hjemme

Koronasmitten er kommet til Norge. Den sprer seg både i Danmark og flere europeiske land. I Vennesla er vi forberedt på at smitten kan komme når som helst.

- Smitten vil spre seg mye fortere nå som den er kommet til Norge og naboland. Nå er det ikke lenger bare folk som har vært i Kina som er potensielle smittebærere. Vi ser jo også at det smitter såpass lett, at vi kan ikke regne med å unngå det, sier kommuneoverlegen.

Beredskapen i Vennesla er øket noe. For eksempel er alle som tar imot pasienter over telefon, har fått beskjed om ikke å invitere potensielt korona-smittede til legesenter eller legevakt. Ved mistanke om smitte, skal pasienten besøkes hjemme.

 Hovedstrategien er å undersøke og behandle i hjemmet.

- Isolering i hjemmet blir viktig, og så kan det bli et fåtall som må behandles på sykehuset, sier Dalane.

Nasjonal beredskap

Nasjonalt planlegger Folkehelseinstituttet for en stor smitte med inntil 25 prosent av befolkningen rammet. Det planlegges for opp mot 16.500 ekstra sykehusinnleggelser og mellom 1400 og 2800 ekstra som må til intensivbehandling. I en slik situasjon må så å si all planlagt behandling utsettes i helsetjenesten, varsler helsedirektøren, som øker beredskapen gradvis.

Kommuneoverlege Dalane sier at vi nå er på toppen når det gjelder vanlig influensa. Han håper at denne toppen kan falle litt før koronaviruset kommer.

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet