Smittesituasjonen:

Det er til sammen syv smittetilfeller blant barn og voksne i Smååsane barnehage siste par dagene. Det er foreløpig ikke snakk om et utbrudd, men mer enkeltstående tilfeller. Smitten medfører at tre avdelinger må stenges torsdag og fredag.  Foreldre og foresatte er informert i egne kanaler. De har også fått informasjon om hvordan de skal testes framover.

-Vi er nødt til å sette inn disse tiltakene for å hindre smittespredning og for å sikre den totale driften mest mulig. Denne typen tiltak må innbyggerne være forberedt på at det vil komme mer av slik smittesituasjonen nå er, sier kommunalsjef for oppvekst og inkludering, Marianne Wegge.

Vennesla har fortsatt stigende trend, og siste døgn er det registrert 26 nye smittetilfeller. Det er tre tilfeller hvor det mistenkes omikron.

Tester ankommet

Gledelig nok har Vennesla nå fått 8.500 selvtester inn til lager, noe som letter jobben for testing framover, men vi må husholdere godt med disse testene. Vi er avhengig av nye leveranser fort. Vi kjører ut tester som testklinikken kan benytte overfor befolkningen til over helga, i tråd med de nye prioriteringsreglene. Det blir fortsatt stor bruk av pcr-test.

Vi sikrer samtidig nok tester til kritiske funksjoner, for eksempel helsepersonell.

Vaksinerer ansatte

Fra før er helsepersonell tilbudt tredje dose vaksine for å sikre driften av helse- og omsorgstjenestene.

Vi tilbyr nå også tredje dose vaksine til alle ansatte i barnehager, skole og enhet for barn og familie, i tråd med regjeringens anbefalinger. Den enkelte enhet vil koordinere lister og deretter blir ansatte kalt inn til vaksinering.

Dette tiltaket setter vi inn for å sikre at vi har bemanning til viktige funksjoner framover og for å trygge tilbudene til befolkningen. Vi må ha så mange friske ansatte som mulig framover. Vaksinering er viktig for å sikre drift av barnehager og skoler og de andre tjenestene til barn og unge.