En person er testet etter kontakt med smitte. Denne testen kunne imidlertid ikke konkluderes. Den svarte ikke på om personen var smittet eller ikke.  Derfor må det foretas ny test.

- For sikkerhets skyld innføres karantene på klassetrinnet, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dalane, etter også å ha rådført seg med Folkehelseinstituttet.

I samråd med rektor er hele fjerdetrinn satt i karantene. Det samme er andre nærkontakter til vedkommende.

- Dette gjøres fordi vi er i en situasjon med økende smitte i regionen og økende omfang av muterte virus nasjonalt, begrunner Dalane.

Det har ikke vært smittefare på skolen fredag. Det er heller ingen risiko rundt busstrafikken fra skolen fredag. Den generelle smittefaren anses som liten, men noen kan være i en inkubasjonsfase

Alle foreldre og pårørende er orientert via sms som vi pleier i slike tilfeller. De har også fått informasjon om karantene-bestemmelsene.

Det er viktig at alle forholder seg til offisiell og riktig informasjon fra skolen og kommuneoverlegen og Vennesla kommune.