Smittesituasjonen:

Det er ikke påvist nye smittede i Vennesla kommune siden slutten av april. Testing fortsetter av alle som har symptomer. Det er svært viktig å be om test hvis du har symptomer. Luftveispoliklinikken ved Vennesla legesenter bemannes i hele sommer med ekstra personell. Her kan du lese mer om symptomer på covid-19.

Ordføreren med oppfordring:

Ordfører Nils Olav Larsen deltok på det siste møte i kriseledelsen i kommunen før folk tar sommerferie. Han har ett viktig budskap til alle i Vennesla:

- Når samfunnet åpner opp, overlates mer og mer ansvar til du og meg. Det er vi som nå skal hindre oppblomstring av smitten. Derfor må vi være nøye med avstandsreglene, håndhygiene og så videre. Jeg ber alle ta denne jobben seriøst. Da viser vi solidaritet med hverandre. Da hjelper vi hverandre!

Beredskap i sommer

På møtet i kriseledelsen ble sektor for sektor gjennomgått. Det er laget bemanningslister og telefonlister. Hvis noe skjer, vil kommunen kunne områ seg på svært kort tid.

I oppvekst er det jobbet med beredskapsplaner for barnehage og skole for grønn, gul og rød situasjon.

Bemanningskontoret har oversikt over karantene og syekfravær. Bemanningssituasjonen er nå vel så god som ved en normal feriesituasjon.

Alle enheter er også forberedt hvis det kommer andre kriser. Korona er en ting, men vi må også være forberedt på skogbrann, uvær, flom og så videre.

Hvis smitten øker - senter i byen

Det er inngått avtale med alle kommunene i Region Kristiansand om Kløvertun i Kristiansand som korona-mottak hvis pasienter skrives ut av sykehus i sommer. Meningen er å unngp å sende pasienter inn på flere sykehjem og at kommunene ikke trenger å opprette egne mottak hver for seg.

Kløvertun-modellen vil virke helt fram til en mer permanent regional løsning er på plass. Kommunene i Kristiansand-regionen og Setesdal er enige om et interkommunalt korona-senter i Aquarama hvis smitten brer seg utover høsten. Dette senteret kan bli svært stort – og kommunene betaler etter innbyggertall.

Reiseråd:

Disse endres jevnlig fra nasjonale myndigheter, og vi ber om at dere følger med på nasjonale nettsider.  Det er økende smitte i noen deler av Europa – og det kan skje endringer fort.

Hos Utenriksdepartementet kan du lese mer om reiserådene.

I øyeblikket er reiserådene fra Utenriksdepartementet slik, kort fortalt:

«Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav. Se hvert enkelt land for blant annet sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud.»

Viktige informasjonskilder:

Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no

Koronatelefonen har nummer 815 55 015