20 hetteglass med vaksine ankommer Vennesla. Vi kal starte revaksinering av pasienter fra uke 1, samt hjemmesykepleieklienter i alder 85+ fra nedre Vennesla. Avslutte første vaksinerunde legevakten, samt vaksinere teststasjon og interkommunal covid-19enhet.