Vennesla har over tid  hatt høyt smittetrykk, og det har naturlig nok gått med mange hurtig- og selvtester. Dette sammen med få tester i landet og forsinket og utsatt levering av nye, gjør at vi i romjula har jobbet mye med å skaffe nok tester.

Fått tak i nok tester

Onsdag formiddag har vi greid å få tak i mange nok. Det betyr at vi kan få til testing av alle barn og ungdommer i skolen og videregående skole, alle barn i barnehagene og alle ansatte i skole og barnehage mandag og tirsdag til uka. Det er regjeringen som har bedt landets kommuner sørge for dette i forbindelse med oppstart over nyttår.

Vi ber dere om ha litt tålmodighet med det praktiske opplegget. Det vil komme informasjon i løpet av torsdag både på hjemmeside og via skolenes info-system til foreldre og foresatte om hvordan vi fordeler ut tester, hvor de kan hentes og hvordan det praktiske blir. De som allerede har egne tester hjemme, vil bli bedt om å benytte disse. Den enkelte skal teste seg hjemme mandag og tirsdag tett opp til skole- eller barnehagestart.  

Vi har i øyeblikket  litt over 3.500 tester på lager, men vi trenger 4.300 til massetestingen alene. I løpet av torsdag skal det komme rundt 8.500 nye tester til Vennesla via den nasjonale fordelingen og via egeninnkjøp gjennom våre rammeavtaler. Da får vi nok både til å teste skoler og barnehager og til det ukentlige forbruket i noen uker framover. Nasjonalt er det ventet store leveranser av tester til fordeling i løpet av to til tre uker.

Smitteutviklingen:

Siste døgn er det registrert 25 smittetilfeller i Vennesla. Vi hadde samlet  registrert 146 nye smittetilfeller forrige uke og vi har 36 tilfeller til nå denne uka. Det har så langt denne uka ikke kommet nye smittetilfeller blant tiendeklassingene i Vennesla. 

Smitten er spredt og fordeler seg over mange aldersgrupper. Det er likevel en klar overvekt av barn og unge og foreldregenerasjonen. 19 av de 146 smittede forrige uke er over 50 år, resten under.

Andelen omikronsmittede er usikker, siden det ikke er kapasitet til å analysere alle prøver rundt dette. Vi har mistanke om rundt 20 omikron-tilfeller forrige uke.

Fra alle kommunale enheter meldes det om god driftssituasjon. Både bemanningsmessig og driftsmessig har juletiden gått greit. Innen helse- og omsorg er det press på bemanning, men likevel en god og trygg situasjon.