Jubilantene med ledsager og nærmeste leder var samlet til en flott middag i Hunsfoss næringspark.

Rådmann Svein Skisland og ordfører Nils Olav Larsen holdt tale mens Bjøro Hildebrant sto for musikalsk innslag.

Jubilantene ble overrekt gaver og blomster av ordfører Nils Olav Larsen.