- Vi har tre nye smittetilfeller. Økningen i testing gir resultater og nå begynner vi å danne oss et godt bilde av hvor smitten er og hvordan den spres, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Oppsummert kan man si at når smitten kommer inn i et hjem og en familie, har den en tendens til å ramme flere i husholdet.

Veiledere i sentrum

Nå som flere og flere butikker, frisører, kontorer, kafeer, skoler og barnehager åpner igjen, blir den enkeltes bevisste forhold til smittevern svært viktig. Håndvask, hostehygiene og avstand er de tre nøklene til å holde smitten under kontroll fortsatt.

Derfor innfører Vennesla kommune fra neste uke en ordning med frivillige «avstandsravner» eller smittevernveiledere i sentrum i samarbeid med Vennesla Frivilligsentral:

-Vi har nå ettermiddagsravner i sentrum hver dag som snakker med ungdom. Framover vil vi også ha folk til å gå rundt i sentrum og snakke om smittevern, etter bestilling fra kommunen. Dette er veiledere som rett og slett vil gå rundt i sentrum å minne folk på smittevernreglene. Ser de noen stå for tett, vil de vennlig ta kontakt, forteller leder av Vennesla Frivilligsentral, Jorunn Sagen Olsen.

- Vi vil rett og slett bare være en ekstra hjelp og dialogpartner for butikker, kafeer og befolkning, sier hun.

100 nye frivillige har meldt seg til Frivilligsentralen siden korona-krisen startet. Ønsker du å hjelpe til som "avstandsravn" ringer du Jorunn på 908 77 133.

Campingplassene åpner

Campingplassene i Vennesla har vært stengt en periode. Kommuneoverlegen har vedtatt at disse kan åpnes igjen, hvis ansvarshavende ved campingplass legger fram en tiltaksplan for smitteforebygging og håndtering.