- Da har vi bekreftet smitte blant innbyggere i Vennesla. Det har vi ventet på, men vi er godt forberedt og vi forventer flere smittede etter hvert. Det er dette vi i  i snart to uker har forberedt og lagt om driften i kommunen for å møte, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Fra før har vi hatt en smittet kommuneansatt, bosatt i annen kommune enn Vennesla.

To pasienter

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane opplyste kriseledelsen tirsdag ettermiddag om den nye situasjonen.

En innbygger har fått påvist smitte. Vedkommende har selv holdt seg i karantene på forbilledelig vis, og smittesporingen viser at det i praksis bare er ektefellen som er i risikosonen for å ha blitt smittet.

En annen innbygger er innlagt på Sørlandet sykehus. Her er det mistanke om korona-smitte, men ingenting er så langt bekreftet.

Kommunen går ikke ut med kjønn eller alder på de to personene.

Ikke mer enn fem i gruppe utendørs

Ellers er det nå om mulig enda viktigere enn før å følge de lokale og sentrale smittevernrådene og tiltakene. Vi minner om forbud mot å gå i tømmerrenna, forbud mot fotballkamp og behovet for at foreldre passer på at barn på lekeplasser vasker henderne og ikke har tett kontakt.

På regjeringens pressekonferanse kom meldingen om at alle  nasjonale tiltak fortsetter til etter påske,m og at det nå ikke skal samles grupper på over fem utendørs, med mindre man er i familie. Alle skal holde minst én meters avstand utendørs og to meter innendørs.

Dess dyktigere hver enkelt er på å redusere smittefare, dess fortere kan vi komme over en mer normalisert situasjon.  

De viktigste tiltakene:

Her følger de viktigste rådene og tiltakene fra regjeringen:

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.
 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.