De smittede er i alder fra åtte til seksti, og det er ikke blant de yngste at smitteutfordringene er størst i øyeblikket.

Resultatet er oppløftende etter massetestingen i skolen før skolestart fredag morgen. Da tok skoleelever og ansatte i barnehage og skole selvtest. 
Det ble avdekket smitte hos fire elever og to voksne. Det er igjen en god indikasjon på lite villsmitte i Vennesla og at de som smittes raskt oppdages. Det blir ny massetesting i skolen til uka. 

De aller fleste vaksinerte som smittes blir ikke alvorlig syke, selv om det er en tøff sjau for en del.  For uvaksinerte er risikoen større.
Selv om faren kanskje oppleves liten på individuelt nivå, er det viktig at vi følger nasjonale råd og tiltak til de eventuelt endres. Vi er en del av et større fellesskap og må ta vårt felles ansvar. Det er fortsatt stort press på helsevesenet og vi må stå sammen i dette.  Regjeringen legger fram nye vurderinger av situasjonen til uka.