Den smittede er registrert i annen kommune og bor ikke i Vennesla.  Snømyra barnehage har til sammen 108 barn .Det er 24 barn i ei avdeling som er satt i karantene.  Husstandene deres settes i ventekarantene. Smittesporingsteamet jobber med å få oversikt over alle nærkontakter og de som skal i ventekarantene. Deretter blir det omfattende testing  

Sigrid Frigstad er styrer i Snømyra barnehage og sier det slik: - Vi deler i kohorter og har i over ett år vært nøye med at ansatte på ulike avdelinger ikke har pause sammen og slikt. I hverdagen føles det rigid og man blir nesten lei, men nå ser vi verdien.  Nå kommer fordelene med å være nøye.  Resten av barnehagen kan drives videre som normalt fordi vi har fulgt regler og anbefalinger nøye.

Kommuneoverlege og barnehageledelse har i kveld gjennomført et digitalt møte med foreldre og foresatte. Der har foreldre/foresatte fått praktisk informasjon om hvordan de må forholde seg.  Barna i karantene skal testes i morgen og ellers så fort det er praktisk mulig.

- Nå kom smitten til oss. Jeg er dypt imponert over måten kommuneoverlegen og smittesporingsteamet fungerer i praksis.  Jeg har også fått god hjelp av oppvekstseksjonen, sier Frigstad, som altså er leder i den private barnehagen på Snømyr.