- Om en uke kan ting være helt annerledes. Situasjonen endrer seg raskt. Vi er veldig glade for dette initiativet fra kommunen og ser fram til ukentlige møter framover, sier leder i Vennesla Næringsforening, Alexander Etsy Jensen

Veileder om nasjonale tiltak

Mange rammet

En undersøkelse foreningen har gjort blant sine medlemmer viser følgende:

  • 46 prosent svarer at koronakrisen påvirker i stor grad
  • 35 svarer at krisen påvirker i middels grad
  • 62 prosent av bedriftene som har svart, har permittert egne ansatte
  • 66 prosent av bedriftene er berørt av fravær fordi ansatte må ha omsorg for egne barn.

- Det varierer fra frisører og restauranter som må stenge helt til byggforretninger og håndverkere som har mer å gjøre enn før, forteller Jensen.

Til sammen er nå tett på 500 innbyggere i Vennesla ute i permittering.

Bank, NAV og kommune på tilbudssiden

Banksjef Steinar Larsen i Sparebanken Sør opplyste på møtet at de behandler søknader fra kundene på kort varsel. En rekke innbyggere har fått utsatt avdrag. For næringslivskunder jobbes det spesielt. Larsen sier banken er villig til å strekke seg langt, og han sier krisen blir større dess lenger den varer. Er vi tilbake i normalt leie om noen uker, skal næringslivet greie å riste dette av seg.

Det er svært viktig å holde bedriftene i live, slik at arbeidplassene er der når krisen er over. Mye handler om å ha likviditet til å komme gjennom.

På møtet ble regjeringens krisepakke gjennomgått. NAV-leder Rolf Velle sier de nye reglene om dagpenger for personer i enkeltmannsforetak og mindre selvstendige firmaer, ikke er helt på plass fra nasjonalt hold. NAV lokalt jobber for å sikre at utbetalinger kommer så tidlig som mulig.

En utfordring er at hverken næringsliv eller kommune vet hva som kommer i neste tiltakspakke fra staten. Det er varslet flere pakker. Det som er et lokalt problem i dag, kan være løst av staten i morgen. Det er viktig at kommunen og lokalt næringsliv samarbeider om å løse utfordringer som ikke løses av andre. Det gjelder både å være aktiv, men også ha litt is i magen.

Rådmann Svein Skisland og ordfører Nils Olav Larsen ønsker å at kommunen strekker seg langt der den kan. Å kutte eiendomsskatt ansees som lite realistisk og lite treffsikkert. Den er på nesten 40 millioner fra næringslivet, men nesten 30 kommer fra kraftanleggene. Man er enige om å heller se på spesielle tiltak for spesielt utsatte virksomheter. Dessuten er en kommune med dårlig økonomi, det næringslivet lokalt minst trenger framover.

Konkrete tiltak

Noen tiltak er allerede i gang:

  • Kommunen har allerede utsatt innkreving av servering- og skjenkeavgifter for 2020.
  • Kommunen vil også vurdere utsettelse av eiendomsskatt etter søknad fra bedrifter som er i en spesiell utsatt situasjon
  • Kommunen jobber med en lengre liste over utbyggingsprosjekter, vedlikehold og mindre ting som kan settes fort i gang for å holde oppe aktivitet i bygg- og anleggsbransjen. Den blir klar denne uka.

Det ble diskutert en rekke andre tiltak på møtet som utsettelse på husleie, renter og avgifter.

Kommunen er også innstilt på å se svært positivt på Julegada når vi kommer så langt, ettersm handelsnæringen  og spisesteder er spesielt rammet av  krisen vi er inne i nå.. Rådmann og ordfører sier følgende: - Hvis det er en gang venndølene og handelsstanden virkelig trenger Julegada og tidenes handlefest, er det i år. Vi vil strekke oss langt.

Veileder om nasjonale tiltak

Næringsrådgiver Torgeir Haugaa og kommunalsjef Vidar Homme redegjorde for de nasjonale tiltakene som settes inn. Haugaa kan kontaktes hvis bedrifter trenger informasjon og veiledning.

Staten har altså gitt ut denne oversikten over nasjonale tiltak for næringslivet i forbindelse med koronaviruset

Det er enighet om at banken, næringsforeningen og kommunen møtes ukentlig for å drøfte situasjonen og finne kjappe og gode tiltak til beste for lokalt næringsliv framover.