- Uka begynner faktisk litt rolig. Vi har forberedt oss godt. Det er ingen grunn til å senke guarden eller beredskapen. Vi venter på det som kommer, sier ordfører Nils Olav Larsen som ber alle være våkne og huske avstand, god hostehygiene og å vaske hendene.

Smittesituasjonen:

Det mandag utført mellom 120 og 130 tester ved Vennesla legesenter. Ingen tester er så langt positive. Det betyr at det ennå ikke er kjente smittetilfeller med innbyggere bosatt i Vennesla kommune. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane mener det er et tidsspørsmål før smitten blir avslørt også her.

Karantenesitusjonen:

Antall kommuneansatte i karantene har gått vesentlig ned gjennom helgen. I midten av forrige uke var 121 i karantene. Nå er situasjonen at 47 ansatte i helse/omsorg er i karantene og 45 i andre kommunale enheter. Samlet er altså 92 kommunalt ansatte i karantene. Tallet endres daglig.

Politiske møter

Det planlegges to politiske møter denne uka. Torsdag tenkes det et eget informasjonsmøte i plan- og økonomiutvalget. Representanter for SV og Partiet de kristne vil også bli invitert, slik at alle gruppelederne kan få samme informasjon om den faktiske situasjonen og hva som er gjort de siste dagene.

Fredag er planen å gjennomføre det utsatte møtet i bygg- og miljøutvalget, slik at ikke de viktige byggesakene stopper opp. 

Begge møtene vil bli holdt via videooverføring. Pressen blir invitert til å være med. Praktiske detaljer gjenstår å avklare.

Tømmerrenna og lekeplasser

Skjerping er ordet som passer. Det har siden fær helga vært forbudt å gå i Tømmerrenna grunnet smittefare. Likevel meldes det om en del trafikk. Vi ber om at folk tenker over smittefaren og ikke velger å utgjøre smitterisiko.

Det samme gjelder lekeplassene. Barn kan fortsatt bruke dem, men det er viktig å holde avstand og unngå at mye foolk samles samtidig. Vi ber dere respektere skiltene.