- Digial søknad for sosialhjelp fungerer godt. Og vi er nå oppe i alle kommunene i NAV Midt-Agder, unntatt Bygland. Det ordnes  i løpet av mandag eller tirsdag, sier NAV-leder Rolf Velle.

HER FINNER DU en side med vikttig informasjon fra ditt lokale NAV-kontor.

På grunn av økt mengde søknader om økonomisk sosialhjelp i forbindelse med koronasituasjonen, jobber nå KS og NAV på spreng for at alle landets kommuner kan ta i bruk den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp på nav.no. Den digitale søknaden er en del av tjenesten Digisos, som kommunesektoren har utviklet i samarbeid med NAV.