- Barnehagesart og skolestart betyr at mange kan tilbake i jobb og deler av næringslivet kommer i gang igjen. Heldigvis var det en viss optimisme å spore på et møte med næringslivet i dag. Det er veldig bra. Det gjelder å få hjulene i gang – uten at smitten øker. Det er spennende med skolestart til uka, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Næring og ledighet

Arbeidsledigheten er pr. 21. april på 8,6 prosent helt ledige i Vennesla. I fjor på samme tid var ledigheten rundt 2,5 prosent. Samtidig er det bedring å spore. Ved utgangen av mars, altså for tre uker siden, var ledigheten oppe i 9,3 prosent.

Vennesla virker å være noe bedre stilt enn gjennomsnittet. Det har noe med vår næringsstruktur å gjøre. I Agder som helhet var ledigheten 10,3 prosent ved utgangen av mars.

Både fra bank og næringsforening meldes det at næringslivet ser noe lyser på situasjonen enn for kort tid siden.

Smittesituasjonen

Det er registrert tre nye smittede bosatt i Vennesla. Da er vi oppe i til sammen 17 smittede. De nye smittede er ikke alvorlig syke, ingen har høy alder og ingen jobber i kommunens helsetjenester. Siden mandag er over 50 nye testet.

Sandripheia

Sandripheia Fritidspark kan åpnes for organisert trening igjen, i likhet med fotballbanene for en tid tilbake. Dette forutsetter at idrettslagene følger smittevernreglene om avstand og gruppestørrrelse og har dialog med kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.