- Vi er svært fornøyde med gjenåpningen av barnehagene. Det er gått over all forvetning og både ansatte, foreldre og barn har gjort en stor innsats, sier Bess Thormodsæter, som er rådgiver for barnehager i Vennesla kommune.

Over 70 prosent av barna kom til barnehagen mandag. Det er som landsgjennomsnittet og som hos nabokommunene. Man regner med tallet vil øke utover uka og særlig neste mandag når småskolen også åpner.

Tre nye smittetilfeller

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane melder om tre nye smittede i helga. Det betyr at samlet antall bekreftede smittede i Vennesla er oppe i 14.

- De fleste av disse 14 er friske igjen og tilbake i normalt gjenge. Fremdeles har vi ikke bekreftet smitte blant ansatte i helse- og omsorg eller smitte på institusjonene, bortsett fra den ene ansatte helt i starten av pandemien, opplyser Dalane.

Bemanningsituasjonen

Bemanningssituasjonen er meget god i kommunen nå. Mens over 120 var i karantene i begynnelsen av pandemien, var det mandag fire i karantene innen helse og omsorg og ni i andre etater. Samlet er bare 13 av 1250 ansatte i karantene

Dugnaden må fortsette

Vi går inn i en periode med mye gjenåpning. I løpet av ei ukes tid åpner både frisører, tannleger, fysioterapeuter og så videre. Noen er allerede i gang. Neste mandag åpner skolen. Det er lett å senke skuldrene litt og glemme smittevernreglene litt – etter uker i beredskap. Det må vi ikke.

Ordfører Nils Olav Larsen og varaordfører Eivind Drivenes poengterte nettopp dette på mandagens møte i kriseledelsen.

- Vi må minne om de enkle tingene. Husk å holde avstand. Husk håndvask. Husk hostehygiene. Gå gjerne turer der få andre går og så videre, sier Drivenes og Larsen.

Kommuneoverlegen understreker viktigheten av de helt basale og enkle smittevernrådene.

- Det er avstand og håndvask som er det helt sentrale også i fortsettelsen. Smitten øker ikke fordi om noe åpner, så lenge vi husker på de helt enkle tingene. Dugnaden må fortsette, sier Dalane.