- Vi har allerede innført halvårsplaner. Vi er så vidt i gang med å planlegge årsplaner for hele 2019. Denne måten å jobbe på er viktig for å skaper heltidskultur og større stillinger, sier Birte Mønsted, som har ansvar for prosjektet.

Hun har permisjon fra jobben ved Venneslatunet for å lede ulike prosjekter innen heltidsstasingen.

De 200.000 kronene fra fylket er bevilget som en del av LIM-planen, altså plan for likestilling, inkludering og mangfold. Pengene vil gå til å dekke frikjøp av ansatte, kurs, materiell og datautvikling.

- Årsplaner er et viktig virkemiddel. Det betyr at den enkelte ansatte i pleie og omsorgsektoren skal vite arbeidstid, vakter og ferier for ett helt arbeidsår fram i tid. Denne oversikten gjør det mye lettere å planlegge for større stillinger, sier Mønsted.

Vennesla er ganske tidlig ute med å innføre årsplaner. Kristiansand kommune har gode erfaringer, men ellers er det ikke mange kommuner her sør som har kommet langt med dette. Vennesla ønsker å fortsette å være i forkant med utvikling av heltidsstillinger og heltidskultur.

Birte Mønsted er også i gang med å lede et prosjekt for et nytt bemanningskontor i Vennesla kommune. På sikt er det snakk om å opprette en slags “sentral” slik at man kan se stillinger i sammenheng over flere sektorer i kommunen og på den måten skape mer heltid.