- Vi håndterer mennesker som er svært sårbare hvis de blir smittet. Derfor har vi gått over til videosamtaler og telefon i stor grad. Samtidig omprioriteres våre ressurser til andre deler av helse og omsorgstjenesten ved behov, forteller avdelingsleding Lars-Otto Nome i enhet for Livsmestring.

Hjelpetelefoner

Hvis du trenger noen å snakke med, er det flere hjelpetelefoner du kan benytte.

 • Mental Helse: 116 123
 • Kirkens SOS : 22400040 døgntjeneste
 • Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
 • Ivareta Vennesla  (frivillig  tilbud til pårørende) 80040567 – hverdager 9.00-15.00
 • Informasjonstelefonen  om korona tlf. 81555015

Du kan også finne skjema på hjemmesiden til Vennesla kommune hvis du vil søke om tjeneste, samtale, møte med noen av våre omsorgstjenester. Det bes om forståelse av at henvendelsene må prioriteres ut fra alvorlighetsgrad. Fastlegen kan også kontaktes. 

40 ringes ukentlig

Oppfølgingstjenestene i Vennesla følger nå ekstra nøye med på personer som skrives ut eller mangler tilbud. Kommunen har god oversikt over sine brukere og har laget en oversikt og risikovurdering i forhold til prioriteringer fremover.

 • De fleste følges opp gjennom telefon eller videosamtale
 • Noen enkeltbrukere får fortsatt direkte kontakt og oppfølging
 • Alle bruker på Hjørnet dagsenter er blitt oppringt i denne uka

Vi har etablert en egen telefontjeneste for brukerne på Hjørnet Dagsenter. Av 150 brukere ønsker cirka 40 personer å bli oppringt en til to ganger i uka. På den måten tror vi at vi fanger opp mange som sliter, og at vi kan bidra med gode mestringsråd slik at de klarer seg i en krevende hverdag, forteller Nome.

Tid for romslighet

Samtidig jobber kommunen og frivillige organisasjoner med alternative måter å ivareta målgruppene når lavterskeltilbud stenges. Frivilligsentralene gjør en viktig jobb. Nome oppfordrer folk om å ta kontakt med frivillighetssentralen dersom man har behov for bistand eller har lyst til å bidra som frivillig.

Livsmestring har ekstra fokus på personer som bor i bofellesskap. De er mer sårbare for den situasjonen vi nå opplever. Det er viktig med god oppfølging for å øke tryggheten hos den enkelte.

 - Dette er ikke tiden for å tåle lite av hverandre. Dette er tiden for å hjelpe hverandre. De som sliter mest, er aller mest sårbare for den frykten og uroen som er rundt oss, sier Lars-Otto Nome.

Åtte gode råd til slutt

 •  Spis regelmessig. Spis sammensatte måltider (ikke bare sukker).
 •  Sov passe- et sted rundt åtte timer bør holde.
 •  Ikke fall for fristelsen å bli i senga hele dagen, da vil depressive symptomer raskt kunne snike seg innpå deg.
 •  Vær aktiv; dans til en youtube-video, gå en tur, snakk med familie og venner på video eller telefon.
 •  Ikke hør på «stemningskongruent» musikk – hør på musikk som hjelper deg, ikke trekker deg ned. 
 •  Gjør noe du liker; bak, les en bok, ta en dusj.
 •  Prøv å holde på rutinene – stå opp og legg deg til samme tid hver dag.
 •  Nå blir dagene lysere – gå en tur midt på dagen. Samfunnet kommer til normalen igjen, vi må bare være tålmodige.