Siste døgn er det registrert 32 nye tilfeller. Insidensen er nå på rett under 2100 i Vennesla. På landsbasis er den 906 og i Kristiansand er den 1615.

Siste uke er det påvist 91 omikron-tilfeller blant de smittede i Vennesla. Andelen har økt utover uka og omikron er nå økende i Vennesla.

Av de 192 smittetilfellene er bare 16 over 60 år. Det er i aldersgruppen mellom 10 år og 40 år de aller fleste smittede er (106 tilfeller). Det er flest i aldersgruppen 20-29 år med 42 tilfeller.

Smitteutviklingen:

Smitten de siste ukene fordeler seg slik. 

  • Uke 48: 78 tilfeller – ingen omikron
  • Uke 49: 105 tilfeller – 2 omikron
  • Uke 50: 127 tilfeller – 15 omikron
  • Uke 51: 146 tilfeller – 21 omikron
  • Uke 52: 192 tilfeller – 91 omikron

Samlet har det altså vært 648 smittetilfeller de siste fem ukene, som er over halvparten av det totale antall smittede siden pandemien startet. Vennesla og Kristiansand-regionen har noe av landets sterkeste smittetrykk nå. Vi har i romjula drøftet situasjonen både internt i kriseledelsen, med statsforvalteren og nasjonale myndigheter. Fagmyndighetene anbefaler i øyeblikket ikke spesielle tiltak utover de nasjonale som gjelder nå

Vurderingen er at delta-smitten kontrolleres godt av de nasjonale tiltakene og godt test-arbeid i kommunen, mens det må regnes med at omikron vil øke både i Vennesla og nasjonalt i ukene som kommer. Mens mange andre kommuner har hatt en nedgang i delta-smitte og har hatt en slags pause før omikron setter inn, ser det ut som vår region går rett over i den nye smitten.

Det nasjonale målet er å flate ut og forsinke omikron-smitten.

Smittevern, testing og vaksine

Et viktig tiltak i så henseende er testingen av skoleelever og barnehagebarn i forkant av oppstart tirsdag morgen viktig. Tester er i helga delt ut til barnehage og skoler i Vennesla kommune, og de distribueres videre til foreldre/foresatte i dag. Alle har fått info fra sin skole og barnehage om dette. I alt deles det ut over 4000 tester.

På kort sikt er smittevernrådene og godt testarbeid de beste verktøyene vi har. På lang sikt er og blir det vaksinen som er svaret. Smitten vil en eller annen gang spre seg til alle, og derfor er vaksine det aller viktigste hjelpemiddelet vi har på lang sikt.

Denne uka skal det vaksineres for tredje dose både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag. Alle over 45 får innkalling til tredje dose hvis de er vaksinert før. Hvis du nå ønsker å ta første dose eller andre dose, er det bare å ringe vaksinetelefonen på 948 73 717. Du er hjertelig velkommen til vaksinering!