Arbeidsledigheten er nå nede i 5,8 prosent helt ledige. Den har falt gradvis siden toppen i mars, men er fremdeles godt over dobbelt så høy som på samme tid i fjor.

Fornøyd næringsrådgiver

- Dette er gledelige tall. Det går den rette vegen, og vi må bare håpe trenden fortsetter. Dette viser også at vi gjør rett i å utsette deler av den kommunale tiltakspakken med investerings- og vedlikeholdsprosjekter til senere, sier næringsrådgiver Torgeir Haugaa i Vennesla kommune.

Mens den kortsiktige konsekvensen av koronaen avtar, er det store spørsmålet hva som blir de langsiktige virkningene for verdensøkonomien og hvordan dette vil påvirke Vennesla og Norge.

- Jeg tror det er viktig at vi som kommune har noen virkemiddel igjen som vi kan sette inn overfor lokalt næringsliv hvis vi får en langsiktig lavkonjunktur, sier Haugaa.

Ledigheten i Vennesla har under hele korona-pandemien ligger om lag ett prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet på Agder.

Faller over hele Agder

Ledigheten på Agder er nå på 6,6 prosent helt ledige – 887 færre personer på ei uke.

- Det er gledelig at nedgangen i ledighet fortsetter og har vært såpass stor de siste to ukene. Vi har nå 9929 helt ledige i Agder. Så langt i mai har det blitt 2469 færre arbeidssøkere i fylket, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad. 

Størst ledighet på Agder har Bykle med 12,7 prosent helt ledige, lavest er ledigheten i Vegårshei med 3,8 prosent.

Ingen nye smittetilfeller

Smittesituasjonen virker nå stabilt god i Vennesla. Det er ikke registrert nye smittetilfeller siden 25. april – selv om mellom ti og 15 personer testes hver dag.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier framtida avhenger av to forhold: Retningslinjene og om folk overholder retningslinjene.

- Økt samkvem vil øke smittefaren noe, men hvis folk holder avstand, hoster i albuen og vasker hendene – er vi ganske trygge, sier Dalane og fortsetter:

- Det er viktig å holde fokus på det personlige ansvar. Smitten er nok i Vennesla selv om vi ikke ser den. Noen kan ha svært små symptomer. Smitten kan fort blusse hvis noen av oss senker skuldrene og mister fokus på avstand og hygiene.